Raw pu erh tea
Grid List

Items 1-20 of 32

Set Ascending Direction
 1. Mini Yunnan Tuocha Tea Mix
 2. 2006 Sheng Yunnan Tuocha Tea, Xiaguan Tea Factory – Crane Label, Te Ji 100g
 3. 2017 Zi Ya Tea - Wild Purple Bud Raw Tea Cake 100g
 4. 2020 Phoenix Raw Pu Erh Tea Collection: Ban Zhang, Yiwu, Bingdao
 5. Moonlight White - Yue Guang Bai / Mei Ren White Tea Cake 357g
 6. 2013 Zi Juan Purple Tea Cake - Sheng Purple Tea 100g
 7. 2015 Sheng Xiaguan Tuocha - Crane Label, Jin Si 'Gold Ribbon' Grade 100g
 8. 2020 Ancient Tree Nan Po Raw Pu Erh Tea Cake 357g
 9. Guangxi Liu Bao Tea - Liu Bao Cha Dark Tea - Hei Cha 500g
 10. 2019 Nan Nuo Shan Raw Pu Erh Tea Cake , First Flush Spring Harvest 200g
 11. Menghai 7542 Tea - 2018 Dayi / TaeTea Sheng Pu Erh Tea Cake 150g
 12. 2011 Xiaguan Sheng Pumpkin Tribute Tuocha - 100g
 13. 2010 Menghai Dayi Tea - Jia Ji Sheng Yunnan Tuocha 100g
 14. 2015 Lao Tong Zhi Old Comrade ‘Fen Dou’ Raw Pu Erh Tea Cake 357g
 15. 2016 Haiwan Tea Factory Sheng Pu Erh Tea Brick, Halal Certified - Lao Tong Zhi 9968 Recipe 250g/8.8oz
 16. 2013 Dayi ‘Lucky’ Raw Tuocha Tea - Taetea Sheng Pu Erh Tuocha 100g/3.5oz
 17. 2014 ‘Gao Yuan Chen’ Raw Pu Erh Tuocha Tea in Metal Tin 100g
 18. 2017 Da Xue Shan Iron Cake - Xiaguan Raw FT Iron Tea Cake 357g
 19. 2007 Xiaguan Horseback Tuocha - Raw Pu Erh Tea, Ma Bei Tuo (1 box x 5 pcs)
 20. 2007 Ba Jiao Ting Peacock Label Pu Erh Tea - Li Ming Factory Sheng Puer Tea (357g)
Grid List

Items 1-20 of 32

Set Ascending Direction

Buy Raw Pu Erh Tea

In this category you find a selection of raw pu erh tea cakes, tuocha and bricks online. Browse our large collection of sheng puerhs at affordable prices.